ร้านนิวสยาม ปั้นทอง

บทความ

ข้อแตกต่างระหว่างหัวเตาอินฟาเรดกับหัวเตาธรรมดา

17-12-2555 11:15:27น.

หัวเตาแก๊สแบบอินฟาเรด

ลักษณะภายนอก – หัวเตาอินฟาเรดจะมีลักษณะเป็นรูพรุน ผลิตจากแผ่นเซมิคทนความร้อนสามารถทนความร้อนได้ใน  ระดับดี แต่ด้วยลักษณะที่เป็นรูพรุนอายุการใช้งานจะสั้นกว่าหัวเตาแก๊สแบบธรรมดา โดยปกติอายุการใช้งานอยู่ที่2-3ปี ในกรณีที่ใช้เป็นประจำ

ข้อ แตกต่างของเตาแก๊สอินฟาเรดกับเตาแก๊สธรรมดา

พลังงานความร้อนที่ให้ จะให้น้อยกว่าหัวเตาธรรมดา เนื่องจากหัวเตาแบบอินฟาเรดจะมีการทำงานแบบ ซึมแก๊ส คือในการใช้งานเตาแต่ละครั้งแก๊สจะถูกกักเก็บในหัวเตาก่อนแล้วค่อยๆ ปล่อยซึมแก๊สออกมาตามรูพรุนมากมายและด้วยลักษณะการซึมแก๊สนั้นจะช่วยทำให้ สามารถประหยัดปริมาณแก๊สที่ใช้ประมาณ 30%

หัวเตาธรรมดา ลักษณะภายนอก – จะมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ เช่น…

หัวเตาทองเหลือง หัวเตาทองเหลืองจะทำจากทองเหลือง สามารถสื่อความร้อนได้ดี และทนความร้อนสูง จึงทำให้อายุการใช้งานนานกว่าหัวแบบอินฟาเรด หัวเตาทองเหลืองจะมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของเตาแก๊ส มีตั้งแต่ 3.5" 4" 4.5" 5"

ปริมาณความร้อนจะมีมากกว่าหัวเตาอินฟาเรด เนื่องจากหัวเตาทองเหลืองมีลักษณะการทำงานแบบพ่นแก๊สโดยตรง ไม่มีการกักแก๊สไว้เหมือนเตาอินฟาเรด จึงใช้ปริมาณแก๊สมากกว่า

ข้อ แตกต่างของเตาแก๊สอินฟาเรดกับเตาแก๊สธรรมดา

หัวเตาเหล็กหล่อ เป็นเนื้อเหล็กชิ้นเดียวหล่อขึ้นมาจากแม่พิมพ์ มีลักษณะเหมือนกับ หัวทองเหลืองทุกประการ แต่อายุการใช้งานจะสั้นกว่า เนื้อจากไม่ทนต่อการเป็นสนิม และความร้อน (ดูจากลักษณะภายนอกจะเป็นสีเงิน)

หัวเตาเหล็กเคลือบสารอินาเมล หัวเตาชนิดนี้จะพบในเตาฝังต่างๆ จะเคลือบสารทนความร้อนจึงทำให้ทนความร้อนได้ดีกว่าหัวเตาเหล็กธรรมดา และดูเงางามกว่า แต่อายุการใช้งานสั้นกว่าหัวเตาทองเหลือง